Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok.

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

Radości i spokoju na czas świąt życzy Rada Uczelniana ZNP Politechniki Opolskiej.

Pismo do Rektora w sprawie godzin ponadwymiarowych

Pismo do Rektora w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Porozumienie pomiędzy Politechniką Opolską, NSZZ Solidarność, ZNP i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii

Porozumienie pomiędzy Politechniką Opolską, NSZZ Solidarność, ZNP i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii.

Sprawozdanie finansowe Rady Uczelnianej ZNP Politechniki Opolskiej za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe Rady Uczelnianej ZNP Politechniki Opolskiej za 2015 rok.

Plan rzeczowo-finansowy wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok

Plan rzeczowo-finansowy wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok.

Plan środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok

Plan środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok.

Rząd daje mniej na szkolnictwo wyższe. Uczelnie odbiją sobie na pensjach wykładowców?

Odnośnik do artykułu: Rząd daje mniej na szkolnictwo wyższe. Uczelnie odbiją sobie na pensjach wykładowców? (Wersja zarchiwizowana)

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok.