Oświadczenie Rady Uczelnianej ZNP

Dyżury w sierpniu

Uprzejmie informujemy, że członkowie Rady Uczelnianej w sierpniu są na urlopie. W związku z tym prosimy w sytuacjach nadzwyczajnych kontaktować się mailowo na znp@po.opole.pl.

Regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Politechnice Opolskiej

Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z 12.06.2018 r.

w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Opinia RSzWiN ZNP odnośnie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Kolonoskopia w znieczuleniu

Informujemy, że jest możliwość przeprowadzenia kolonoskopii w ramach projektu „Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla mieszkańców województwa opolskiego w kierunku wykrycia nowotworów jelita grubego w celu podtrzymania ich aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską.

Materiały z ostatniego posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Prosimy wszystkich członków o zapoznanie się z najświeższymi materiałami z posiedzenia Rady.

Wykaz akademickich uczelni publicznych, którym przyznano dotacje podmiotowe na działalność dydaktyczną

Dotacje od 2012 roku wraz z porównaniem

Rozliczenie godzin dydaktycznych c.d.

Odpowiedź Rektora na wspólne pismo związków zawodowych  w sprawie rozliczenia godzin.

Rozliczenie godzin dydaktycznych

Wspólne pismo związków zawodowych do Rektora w sprawie rozliczenia godzin.