Wybory

W dniu 25 września 2012 r. zgodnie z art. 35 pkt. 2 Statutu ZNP, dokonano wyboru prezesa Rady Uczelnianej ZNP Politechniki Opolskiej. Został nim Jerzy Szteliga.

Rada upoważniła do dysponowania kontem bankowym prezesa – Jerzego Szteligę i wiceprezes – Annę Kuczuk. (art.70d Statutu ZNP).

Rada zdecydowała, że przedstawicielami ZNP będą:

  • w Senacie PO – Sławomir Szymaniec
  • w komisji socjalnej – Anna Kuczuk
  • w komisji BHP – Waldemar Księżak
  • w Kolegium Rektorskim – Jerzy Szteliga.