Obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 -„Szkolnictwo wyższe” oraz kwot tych dotacji

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 -„Szkolnictwo wyższe” oraz kwot tych dotacji… więcej informacji.