Pismo Prezesa z dnia 01.07.2013 r.

W imieniu Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji uczelnianych zrzeszonych w naszej Radzie o pilne przekazanie informacji odnośnie przebiegu realizacji I etapu zwiększania wynagrodzeń pracowników w Waszych Uczelniach. Prosimy o wskazanie stanu uzgodnień władz uczelni z organizacjami związkowymi odnośnie określenia wewnętrznych zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń w 2013 roku wg poniższej ankiety… więcej informacji.