Stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1779) w zakresie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę zamieszczonych w:

  • części budżetowej 28 – Nauka planie finansowym Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
  • części budżetowej 38 – Szkolnictwo wyższe
  • części budżetowej 83 – Rezerwy celowe – pozycje 40 i 48

Więcej informacji…