Zebranie Rady Uczelnianej ZNP przy Politechnice Opolskiej

W dniu 26 marca 2014 r. obyło się zebranie Rady Uczelnianej ZNP przy Politechnice Opolskiej.

Osoby obecne:

 1. Jerzy Szteliga  – prezes Rady Uczelnianej
 2. Anna Kuczuk – wiceprezes Rady Uczelnianej
 3. Sławomir Szymaniec –  wiceprezes Rady Uczelnianej
 4. Helena Pindel – członek
 5. Henryk Achtelik – członek
 6. Waldemar Księżak – komisja rewizyjna

Podczas spotkania omówiono następujące sprawy:

 1. Ubezpieczenie członków ZNP przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową. Podjęto decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia dla członków ZNP przy Politechnice Opolskiej.
 1. Ustalono termin wyborów Rady Zakładowej ZNP przy Politechnice Opolskiej na dzień 09 maja 2014 r., godz. 15.00. Informacja o terminie wyborów zostanie przekazana członkom naszego związku drogą mailową lub pocztą wewnętrzną.
 1. Rada podjęła decyzję o przyznaniu bonów z okazji Świąt Wielkanocnych, w kwocie 50,00 zł/członka. Bony zostaną zakupione w sieci Real.

Pozostałe ustalenia i informacje:

 1. W najbliższym czasie (do wyborów) zorganizować spotkanie z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi przy Politechnice Opolskiej
 2. Przekazano do Zarządu ZNP w Warszawie deklaracje naszych członków – oczekujemy na legitymacje ZNP.
 3. Wystosować zaproszenie na wybory do Zarządu Okręgu ZNP, dla Pani Wandy Sobiborowicz.