Porozumienie w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzenia pracowników

Porozumienie pomiędzy PO a NSZZ „Solidarność”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego o Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzenia pracowników Uczelni.

Podwyżki str. 1
Podwyżki str. 2