Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 9 maja w Politechnice Opolskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego przedstawiono zebranym członkom relację z działalności Rady Uczelnianej w minionych czterech latach kadencji.

Po przeprowadzonych wyborach, skład Rady Uczelnianej ZNP w Politechnice Opolskiej w latach 2014-2018 przedstawia się następująco:

Zarząd:

  • Jerzy Szteliga – przewodniczący,
  • Anna Kuczuk – zastępca przewodniczącego,
  • Sławomir Szymaniec – zastępca przewodniczącego.

Członkowie:

  • Helena Pindel,
  • Henryk Achtelik.