Zaproszenie na zebranie członków ZNP

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Rada Uczelniana zaprasza na doroczne zebranie w sobotę 3. grudnia 2016 o godzinie 13. w sali Senatu przy ul. Mikołajczyka 5. Ze względu na wagę spraw organizacyjnych (wybory uzupełniające) prosimy o niezawodne przybycie.

W imieniu Rady Uczelnianej
Jerzy Szteliga