Spotkanie z Rektorem i Kanclerz w dniu 16 maja 2019 r.

Odbyło się spotkanie Prezesa ZNP z Rektorem i Kanclerz Politechniki Opolskiej, na którym zapadła decyzja JM Rektora o uwzględnieniu wniosku czterech związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Regulacja zasadniczego wynagrodzenia dla starszych wykładowców bez doktoratu będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wnioskiem związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Uruchomienie środków nastąpi po zamknięciu negocjacji w sprawie podwyżek dla wszystkich pracowników.
Ponadto uzgodniono, iż Kanclerz przygotuje do negocjacji propozycję podwyżek pomiędzy poszczególne grupy pracownicze kwotowo, tak aby rozpocząć proces zmniejszania dysproporcji płacowych na uczelni.

Jerzy Szteliga
Prezes ZNP