Opinia RU ZNP dotycząca „Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie zasad podziału środków i przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi Politechniki Opolskiej”

Opinia Rady Uczelnianej ZNP