Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące organizacji pracy na uczelniach

Prosimy o zapoznawanie się z komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi organizacji pracy na uczelniach w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kontekście pracowników uczelni

Informacja w sprawie wyboru władz uczelni

Informacja dla rektorów w związku z ograniczeniem obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki