Author Archive

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Życzenia świąteczne

Najlepsze życzenia świąteczne składa Rada Uczelniana ZNP w Politechnice Opolskiej. Poniżej znajduje się specjalna karta,  którą przygotowaliśmy z tej okazji.

Porozumienie w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzenia pracowników

Porozumienie pomiędzy PO a NSZZ „Solidarność”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego o Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzenia pracowników Uczelni.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 9 maja w Politechnice Opolskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego przedstawiono zebranym członkom relację z działalności Rady Uczelnianej w minionych czterech latach kadencji.

Podział środków na realizację II etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych na rok 2014

W dniu 24 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące podziału środków na realizację drugiego etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 (Dz. U. poz. 162) w rezerwie celowej poz. 40 „Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych”.

Zaproszenie: Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZNP

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZNP przy Politechnice Opolskiej odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. o godzinie 15.00, w Sali Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5. Zapraszamy!

Ubezpieczenie członków ZNP

Od dnia 01.04.2014 ZNP przy Politechnice Opolskiej kontynuuje ubezpieczenie swoich członków w NAU. Ubezpieczenie obejmuje Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

Zebranie Rady Uczelnianej ZNP przy Politechnice Opolskiej

W dniu 26 marca 2014 r. obyło się zebranie Rady Uczelnianej ZNP przy Politechnice Opolskiej.

Stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1779) w zakresie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę zamieszczonych w: części budżetowej 28 – Nauka planie finansowym Funduszu Nauki i Technologii Polskiej części budżetowej 38 – Szkolnictwo wyższe części budżetowej 83 – Rezerwy celowe – pozycje 40

Pismo prezeza z dnia 01.10.2013 r.

Rozpoczynający się nowy rok akademicki 2013/2014, pomimo trwającego w naszym kraju spowolnienia gospodarczego i trudnej sytuacji finansów publicznych państwa, przynosi środowisku akademickiemu zapowiedź dalszej poprawy statusu materialnego pracowników publicznych szkół wyższych… więcej informacji.