Author Archive

Odszedł nasz Rektor prof. Marek Tukiendorf. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyżury w lipcu

Porozumienia płacowe na Politechnice Opolskiej

Wczasy pod gruszą

W dniu 24 czerwca 2019 r. zostały podpisane wszystkie wnioski o „wczasy pod gruszą”. Wypłata będzie realizowana od lipca.

Uwaga – zmiana sali zebrania sprawozdawczo-wyborczego ZNP!

Szanowni Państwo, z uwagi na wysokie temperatury, zmieniamy salę na nasze obrady. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze ZNP odbędzie się w sali A-108 WM. Data (19.06) oraz godzina (14.45) pozostają bez zmian.

Porozumienie trzech związków w sprawie podwyżek

Dzisiaj zostało osiągnięte porozumienie trzech związków działających na Politechnice. W środę dojdzie do spotkania wszystkich związków.

Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnienia na Politechnice Opolskiej

Udostępniamy materiały, które związki zawodowe otrzymały 23 maja 2019 r. od pracodawcy. Dane przedstawiają stan na dzień 31 marca 2019 r. Jednocześnie informujemy, że dziś odbyło się spotkanie trzech związków, na którym uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie kwotowych podwyżek.

Ministerstwo potwierdziło pogląd ZNP dot. uprawnień związków zawodowych!

Pismo Ministra Müllera z 15 maja 2019 r.

Spotkanie z Rektorem i Kanclerz w dniu 16 maja 2019 r.

Odbyło się spotkanie Prezesa ZNP z Rektorem i Kanclerz Politechniki Opolskiej, na którym zapadła decyzja JM Rektora o uwzględnieniu wniosku czterech związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Regulacja zasadniczego wynagrodzenia dla starszych wykładowców bez doktoratu będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wnioskiem związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Uruchomienie środków

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP odbędzie się 19 czerwca o godz. 14.45 w sali MB-222, ul. Mikołajczyka 5.