Author Archive

Życzenia świąteczno-noworoczne

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość i spokój, niech napełnią serca ciepłem i miłością, a nadchodzący Nowy Rok niech będzie obfity w pomyślność, energię i siłę do odważnych marzeń, mądrych decyzji i realizacji planów! Rada Uczelniana ZNP

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2020 roku

Bony świąteczne już do odbioru!

Koleżanki i Koledzy, zapraszamy po odbiór bonów świątecznych w każdą środę do świat od 11 do 13 do siedziby RU ZNP w MA-218.

Zarządzenie Nr 67/2019

Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad podziału środków i przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Politechniki Opolskiej

Wczasy pod gruszą

Informujemy, iż druga transza „wczasów pod gruszą” będzie wypłacona z początkiem grudnia. Kwota brutto na osobę: 1700,00 zł.

Uwaga! Zmiana godziny dyżuru 20.11.2019

Wyjątkowo w dniu 20.11.2019 r. dyżur członków RU ZNP odbędzie się od godziny 13 do 14.

Nie marnuj jedzenia!

ZNP w Politechnice Opolskiej przystąpiło do programu „Nie marnuj jedzenia”, którego organizatorem jest Bank Żywności.

Opinia RU ZNP dotycząca „Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie zasad podziału środków i przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi Politechniki Opolskiej”

Stanowisko związków zawodowych dotyczące nagród dla administracji

Odszedł nasz Rektor prof. Marek Tukiendorf. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.