bez doktoratu Archive

Spotkanie z Rektorem i Kanclerz w dniu 16 maja 2019 r.

Odbyło się spotkanie Prezesa ZNP z Rektorem i Kanclerz Politechniki Opolskiej, na którym zapadła decyzja JM Rektora o uwzględnieniu wniosku czterech związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Regulacja zasadniczego wynagrodzenia dla starszych wykładowców bez doktoratu będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wnioskiem związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Uruchomienie środków

Odpowiedź MNiSW dotycząca sytuacji starszych wykładowców w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej