Sprawozdanie finansowe Rady Uczelnianej ZNP Politechniki Opolskiej za 2015 rok.