Zarząd

 • Prezes: Jerzy Szteliga (<j.szteliga@po.opole.pl>)
 • Wiceprezes: Anna Kuczuk (<a.kuczuk@po.opole.pl>)
 • Wiceprezes: Sławomir Szymaniec (<s.szymaniec@po.opole.pl>)

Członkowie

 • Henryk Achtelik
 • Kerstin Szteliga (<k.szteliga@po.opole.pl>)

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Łukasz Biłos (<l.bilos@po.opole.pl>)
 • Członek: Waldemar Księżak (<w.ksiezak@po.opole.pl>)
 • Członek: Miłosława Sokołowska (<m.sokolowska@po.opole.pl>)

Przedstawiciele ZNP

 • w Senacie Politechniki Opolskiej: Sławomir Szymaniec (<s.szymaniec@po.opole.pl>)
 • w Kolegium Rektorskim: Jerzy Szteliga (<j.szteliga@po.opole.pl>)
 • w komisji socjalnej: Anna Kuczuk (<a.kuczuk@po.opole.pl>)
 • w Radzie SJO: Krystyna Potoniec (<k.potoniec@po.opole.pl>)