ustawa Archive

Apel RSzWiN ZNP do Senatorów RP

Apel RSzWiN do Senatorów RP o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na 2022 rok  

List Ministra Piotra Müllera do Rektorów uczelni publicznych z dnia 9 maja 2019 r.

Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauki

czyli szczegółowe omówienie poszczególnych działów ustawy. Najaktualniejsza wersja będzie zawsze zamieszczana na stronie Konstytucji dla Nauki.

Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z 12.06.2018 r.

w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Materiały z ostatniego posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Prosimy wszystkich członków o zapoznanie się z najświeższymi materiałami z posiedzenia Rady.

Materiały do założeń reformy szkolnictwa wyższego, tzw. Ustawa 2.0

Projekt założeń do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (projekt z dnia 6 października 2016 roku)

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw