wynagrodzenie Archive

Stanowisko w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w SJO

Przekazujemy wspólne pismo WSZYSTKICH związków zawodowych działających w Politechnice Opolskiej w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w Studium Języków Obcych, które zostało 19.12.2018 r. przekazane  JM Rektorowi.

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie starszych wykładowców w SJO

Pismo do Ministra Gowina w sprawie starszych wykładowców Załącznik do uchwały nr 150 Regulamin wynagradzania Komunikat Kwestor

Pismo do JMR w sprawie starszych wykładowców w SJO

znp-politechnika-opolska-2018-11-30-pismo-do-JMR-starsi-wykladowcy

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Pismo do Rektora w sprawie godzin ponadwymiarowych

Pismo do Rektora w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Rząd daje mniej na szkolnictwo wyższe. Uczelnie odbiją sobie na pensjach wykładowców?

Odnośnik do artykułu: Rząd daje mniej na szkolnictwo wyższe. Uczelnie odbiją sobie na pensjach wykładowców? (Wersja zarchiwizowana)

Porozumienie w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzenia pracowników

Porozumienie pomiędzy PO a NSZZ „Solidarność”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego o Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzenia pracowników Uczelni.

Podział środków na realizację II etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych na rok 2014

W dniu 24 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące podziału środków na realizację drugiego etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 (Dz. U. poz. 162) w rezerwie celowej poz. 40 „Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych”.

Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmianie niektórych innych ustaw

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie projektu z dnia 16 lipca 2013 r. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Informacja o spotkaniu kierownictwa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z Minister Barbarą Kudrycką

4 lipca br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej w towarzystwie podsekretarza stanu w tym Ministerstwie prof. Marka Ratajczaka oraz grupy pracowników, z kierownictwem Rady SzWiN ZNP (Prezes Janusz Rak i wiceprezesi S. Różycki i J. Szczerba), z udziałem Prezesa ZNP Sławomira Broniarza.