wynagrodzenie Archive

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2020 roku

Porozumienie trzech związków w sprawie podwyżek

Dzisiaj zostało osiągnięte porozumienie trzech związków działających na Politechnice. W środę dojdzie do spotkania wszystkich związków.

Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnienia na Politechnice Opolskiej

Udostępniamy materiały, które związki zawodowe otrzymały 23 maja 2019 r. od pracodawcy. Dane przedstawiają stan na dzień 31 marca 2019 r. Jednocześnie informujemy, że dziś odbyło się spotkanie trzech związków, na którym uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie kwotowych podwyżek.

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie podwyżek wynagrodzeń 15.04.2019r.

Nauczyciele akademiccy zarobią więcej – Ministerstwo Finansów potwierdza interpretację podatkową MNiSW

Odpowiedź JM Rektora

na pismo wszystkich związków zawodowych działających w Politechnice Opolskiej w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w Studium Języków Obcych

Stanowisko w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w SJO

Przekazujemy wspólne pismo WSZYSTKICH związków zawodowych działających w Politechnice Opolskiej w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w Studium Języków Obcych, które zostało 19.12.2018 r. przekazane  JM Rektorowi.

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie starszych wykładowców w SJO

Pismo do Ministra Gowina w sprawie starszych wykładowców Załącznik do uchwały nr 150 Regulamin wynagradzania Komunikat Kwestor

Pismo do JMR w sprawie starszych wykładowców w SJO

znp-politechnika-opolska-2018-11-30-pismo-do-JMR-starsi-wykladowcy

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych.