budżet Archive

Apel RSzWiN ZNP do Senatorów RP

Apel RSzWiN do Senatorów RP o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na 2022 rok  

Pismo RU ZNP, ZZPPO oraz OZZF OT/Opole do Rektora

Materiały do założeń reformy szkolnictwa wyższego, tzw. Ustawa 2.0

Projekt założeń do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (projekt z dnia 6 października 2016 roku)