ubezpieczenie Archive

Ubezpieczenie członków ZNP

Od dnia 01.04.2014 ZNP przy Politechnice Opolskiej kontynuuje ubezpieczenie swoich członków w NAU. Ubezpieczenie obejmuje Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

Zebranie Rady Uczelnianej ZNP przy Politechnice Opolskiej

W dniu 26 marca 2014 r. obyło się zebranie Rady Uczelnianej ZNP przy Politechnice Opolskiej.

Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmianie niektórych innych ustaw

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie projektu z dnia 16 lipca 2013 r. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 1 marca 2013r.

Spotkanie Rady SzWiN ZNP zaczęło się od zatwierdzenia wniosków o nadanie Złotych Odznak ZNP oraz Odznak za pięćdziesięcioletnią przynależność do Związku, które przedstawił wiceprezes Rady Janusz Szczerba a Rada podjęła uchwałę jednomyślnie.