stanowisko Archive

Stanowisko Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki

Stanowisko Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

Stanowisko Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Pana Przemysława Czarnka na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki

Uchwała Prezydium ZG ZNP dotycząca stanowiska Prezydium ZG ZNP wobec kandydatury Pana Przemysława Czarnka na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki

Stanowisko związków zawodowych dotyczące nagród dla administracji

Pismo RU ZNP, ZZPPO oraz OZZF OT/Opole do Rektora

Stanowisko w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w SJO

Przekazujemy wspólne pismo WSZYSTKICH związków zawodowych działających w Politechnice Opolskiej w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w Studium Języków Obcych, które zostało 19.12.2018 r. przekazane  JM Rektorowi.

Materiały z ostatniego posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Prosimy wszystkich członków o zapoznanie się z najświeższymi materiałami z posiedzenia Rady.