pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Archive

Zarządzenie Nr 67/2019

Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad podziału środków i przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Politechniki Opolskiej

Opinia RU ZNP dotycząca „Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie zasad podziału środków i przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi Politechniki Opolskiej”