wynagrodzenie zasadnicze Archive

Porozumienie trzech związków w sprawie podwyżek

Dzisiaj zostało osiągnięte porozumienie trzech związków działających na Politechnice. W środę dojdzie do spotkania wszystkich związków.

Spotkanie z Rektorem i Kanclerz w dniu 16 maja 2019 r.

Odbyło się spotkanie Prezesa ZNP z Rektorem i Kanclerz Politechniki Opolskiej, na którym zapadła decyzja JM Rektora o uwzględnieniu wniosku czterech związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Regulacja zasadniczego wynagrodzenia dla starszych wykładowców bez doktoratu będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wnioskiem związków zawodowych z 17 grudnia 2018 r. Uruchomienie środków

Pismo RU ZNP z dnia 17 kwietnia 2019 r. do społeczności akademickiej

Pismo RU ZNP, ZZPPO oraz OZZF OT/Opole do Rektora