koszty uzyskania przychodów Archive

Pismo do Członków ZNP w Politechnice Opolskiej

                                                                                                             

List Ministra Piotra Müllera do Rektorów uczelni publicznych z dnia 9 maja 2019 r.

Nauczyciele akademiccy zarobią więcej – Ministerstwo Finansów potwierdza interpretację podatkową MNiSW

Stanowisko w sprawie zasad dot. stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Poniżej publikujemy wspólne stanowisko Rady Uczelnianej ZNP, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii oraz Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, które 19.12.2018 r. zostało przekazane JM Rektorowi na posiedzeniu senatu Politechniki Opolskiej. Senat uwzględnił wnioski związków zawodowych dot. stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.