Rektor Archive

Ministerstwo potwierdziło pogląd ZNP dot. uprawnień związków zawodowych!

Pismo Ministra Müllera z 15 maja 2019 r.

Pismo związków zawodowych do Rektora w sprawie dodatku specjalnego dla Rektora

Oświadczenie Rady Uczelnianej ZNP

Rozliczenie godzin dydaktycznych

Wspólne pismo związków zawodowych do Rektora w sprawie rozliczenia godzin.

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych.