Związek Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Opolskiej
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
pokój A-218

Mapka dojazdowa

Telefon: 77 449 83 54
E-mail: ru.znp.po@gmail.com

Dyżury

Środy: 11.00-12.00