Adres do korespondencji:

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Rada Uczelniana Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole

Adres siedziby: 

pokój A-218
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole

Telefon: 77 449 83 45

Mapka dojazdowa

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy:

po@znp.edu.pl

Nr konta:

46 1020 3668 0000 5202 0009 9051

PKO BP SA Oddział 3 w Opolu