wypoczynek Archive

Wypoczynek i sanatoria dla członków ZNP

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego, powołaną do prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie całego kraju działają 22 filie terenowe OUPiS. Świadczą one usługi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowo-leczniczych – w szczególności dla pracowników resortu edukacji narodowej oraz emerytów i rencistów. Na stronie OUPiS znajduje się

Pilne! Do 31 maja należy składać wnioski o przyznanie dofinansowania z ZFŚS

Przypominamy, że wnioski o dopłaty do dofinansowania do świadczeń dla uprawnionych pracowników i dzieci należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych do 31 maja każdego roku. Dzięki staraniom związków zawodowych obowiązują nowe, wyższe stawki dopłat (Zarządzenie Nr 24/2019).