Wypoczynek i sanatoria dla członków ZNP

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego, powołaną do prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie całego kraju działają 22 filie terenowe OUPiS. Świadczą one usługi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowo-leczniczych – w szczególności dla pracowników resortu edukacji narodowej oraz emerytów i rencistów.

Na stronie OUPiS znajduje się informacja o sanatoriach, hotelach, domach i ośrodkach wypoczynkowych oraz Domach Nauczyciela. Członkom ZNP przysługuje zniżka przy korzystaniu z obiektów ZNP. Zniżka wynosi 15% i jest ważna przy okazaniu legitymacji związkowej.