plan Archive

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok.

Plan rzeczowo-finansowy wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok

Plan rzeczowo-finansowy wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok.

Plan środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok

Plan środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok.

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok.

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.