Politechnika Opolska Archive

Prośba o poparcie ogólnopolskiego protestu pracowników szkolnictwa wyższego i nauki

Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnienia na Politechnice Opolskiej

Udostępniamy materiały, które związki zawodowe otrzymały 23 maja 2019 r. od pracodawcy. Dane przedstawiają stan na dzień 31 marca 2019 r. Jednocześnie informujemy, że dziś odbyło się spotkanie trzech związków, na którym uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie kwotowych podwyżek.

Oświadczenie Rady Uczelnianej ZNP w Politechnice Opolskiej

dotyczące przeprowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz oświadczenia radcy prawnego Politechniki Opolskiej – Macieja Sokoła  

Strategia Rozwoju Politechniki Opolskiej do 2030 roku – projekt do konsultacji

Przekazujemy roboczą wersję Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do 2030 roku, przygotowaną przez zespół kierowany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Malika, z prośbą o nadesłanie do końca miesiąca uwag i propozycji, które pomogą udoskonalić ten dokument.

Oświadczenie Rady Uczelnianej ZNP