Strategia Rozwoju Politechniki Opolskiej do 2030 roku – projekt do konsultacji

Przekazujemy roboczą wersję Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do 2030 roku, przygotowaną przez zespół kierowany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Malika, z prośbą o nadesłanie do końca miesiąca uwag i propozycji, które pomogą udoskonalić ten dokument.