nauczyciel akademicki Archive

Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnienia na Politechnice Opolskiej

Udostępniamy materiały, które związki zawodowe otrzymały 23 maja 2019 r. od pracodawcy. Dane przedstawiają stan na dzień 31 marca 2019 r. Jednocześnie informujemy, że dziś odbyło się spotkanie trzech związków, na którym uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie kwotowych podwyżek.

List Ministra Piotra Müllera do Rektorów uczelni publicznych z dnia 9 maja 2019 r.

Nauczyciele akademiccy zarobią więcej – Ministerstwo Finansów potwierdza interpretację podatkową MNiSW