Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnienia na Politechnice Opolskiej

Udostępniamy materiały, które związki zawodowe otrzymały 23 maja 2019 r. od pracodawcy. Dane przedstawiają stan na dzień 31 marca 2019 r. Jednocześnie informujemy, że dziś odbyło się spotkanie trzech związków, na którym uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie kwotowych podwyżek.

Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnienia w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń i zatrudnienia nauczycieli akademickich