rozliczenie Archive

Rozliczenie godzin dydaktycznych c.d.

Odpowiedź Rektora na wspólne pismo związków zawodowych  w sprawie rozliczenia godzin.

Rozliczenie godzin dydaktycznych

Wspólne pismo związków zawodowych do Rektora w sprawie rozliczenia godzin.

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok.

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok

Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.