Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie starszych wykładowców w SJO

Pismo do Ministra Gowina w sprawie starszych wykładowców Załącznik do uchwały nr 150 Regulamin wynagradzania Komunikat Kwestor

Pismo do JMR w sprawie starszych wykładowców w SJO

znp-politechnika-opolska-2018-11-30-pismo-do-JMR-starsi-wykladowcy

Praca nauczycieli akademickich jest pracą twórczą!

… całość ich wynagrodzenia jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów wykonanych w ramach umowy o pracę.

Apel do JMR z 16.11.2018

Oświadczenie Rady Uczelnianej ZNP

Dyżury w sierpniu

Uprzejmie informujemy, że członkowie Rady Uczelnianej w sierpniu są na urlopie. W związku z tym prosimy w sytuacjach nadzwyczajnych kontaktować się mailowo na znp@po.opole.pl.

Regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Politechnice Opolskiej

Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z 12.06.2018 r.

w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Opinia RSzWiN ZNP odnośnie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Kolonoskopia w znieczuleniu

Informujemy, że jest możliwość przeprowadzenia kolonoskopii w ramach projektu „Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla mieszkańców województwa opolskiego w kierunku wykrycia nowotworów jelita grubego w celu podtrzymania ich aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską.