Zasady realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół wyższych w roku 2013 z rezerwy celowej budżetu państwa

Stanowisko Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie zasad realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół wyższych w roku 2013 z rezerwy celowej budżetu państwa.