Porozumienie pomiędzy Politechniką Opolską, NSZZ Solidarność, ZNP i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii

Porozumienie pomiędzy Politechniką Opolską, NSZZ Solidarność, ZNP i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii.

Do otwierania plików PDF niezbędny jest odpowiedni czytnik, który można pobrać ze strony http://pdfreaders.org/pdfreaders.pl.html.