Wspólne pismo związków zawodowych do Rektora w sprawie rozliczenia godzin.