Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych.