Informujemy, że jest możliwość przeprowadzenia kolonoskopii w ramach projektu „Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla mieszkańców województwa opolskiego w kierunku wykrycia nowotworów jelita grubego w celu podtrzymania ich aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską.